Công ty CP Xây Dựng 195

Công ty CP Xây Dựng 195

Công ty CP Xây Dựng 195 được hình thành trong thời kỳ đất nước đang trên đà phát triển và đổi mới; xây dựng là một trong những nhiệm vụ cấp thiết của Chính phủ nói chung và Thành phố Huế nói riêng nhằm đóng góp cho đất nước những công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, hạ tầng cơ sở, đường dây và trạm điện, giao thông thuỷ lợi..vv