Lĩnh vực hoạt động

- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ.

- Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi và hạ tầng kỹ thuật.

- Xây dựng công trình công ích.

- Hoàn thiện công trình xây dựng : Trang trí nội ngoại thất.

- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi,và điều hòa không khí.

- Lắp đặt hệ thống điện.

- Tư vấn thiết kế công trình giao thông: cầu, đường bộ.

- Tư vấn thiết kế công trình thủy lợi: đê, kè.

- Tư vấn thiết kế kết cầu các công trình dân dụng – công nghiệp.

- Tư vấn thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật.

- Tư vấn thiết kế hệ thống điện các công trình dân dụng – công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật.

- Khảo sát địa chất công trình xây dựng.

- Khảo sát địa hình công trình xây dựng.

- Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện.

- Giám sát thi công “xây dựng và hoàn thiện” công trình giao thông ( cầu, đường bộ).

- Giám sát thi công “xây dựng và hoàn thiện” công trình hạ tầng kỹ thuật.

- Phá dỡ.

- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.

- Lắp đặt hệ thống xây dựng khác : Lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy, chống sét, mạng máy tính, mạng âm thanh, mạng truyền hình, mạng viễn thông trong các công trình.

- Chuẩn bị mặt bằng.

- Bán lẽ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng các cửa hàng chuyên doanh.

- Chi tiết: Mua bán vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.

- Lập báo cáo đầu tư xây dựng và xin phép đầu tư.

- Lập dự án đầu tư xây dựng các công trình.

- Tư vấn đấu thầu, lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu và hợp đồng kinh tế.

- Lập tổng dự toán công trình.

- Quản lý dự án.

- Thẩm tra dự án đầu tư, thẩm tra thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công.

- Thẩm tra tổng dự toán và dự toán các công trình xây dựng kèm theo hồ sơ các bước thiết kế.

- Thí nghiệm kiểm định các công trình xây dựng.