DỰ ÁN: DOANH TRẠI BAN CHQS HUYỆN NAM ĐÔNG GĐ2/ BAN CHQS TỈNH THỪA THIÊN HUẾ.

Dự án: Ban Chỉ Huy Quân sự huyện Nam Đông (GĐ2)/ Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chủ đầu tư: Bộ Chỉ Huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế.

Địa điểm: Xã Hương Hòa, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Diện tích sử dụng đất: 10ha

Thời gian thực hiện hợp đồng: Năm 2016

       Công trình Doanh trại Ban CHQS huyện Nam Đông (GĐ2)/Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế được Bộ Quốc phòng phê duyệt tại Quyết định số 2441/QĐ-BQP ngày 24 tháng 06 năm 2015 của Bộ Quốc phòng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 dự án Đầy tư Xây dựng nâng cấp doanh trại Bộ Chỉ Huy Quân sự Tỉnh Thừa Thiên Huế (giai đoạn 2). Quyết Định số 1223/QĐ-BTL ngày 06 tháng 08 năm 2015 của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 về việc phê duyệt bản vẽ thi công dự toán giai đoạn 2 công tình Doanh trịa Ban Chỉ Huy Quân sự huyện Nam Đông/Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh TT Huế.

     Với tổng mức đầu tư là 24,148 tỷ đồng bằng các nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước 14,288 tỷ đồng, ngân sách Quốc phòng 9,66 tỷ đồng do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế làm chủ đầu tư. Trong quá trình thực hiện, Chủ đầu tư đã xem xét, đánh giá lại dự án và thấy rằng để dự án phát huy được tính đông bộ, mang lại tính hiệu quả đầu tư cần bổ sung một số hạng mục dẫn đến tổng mức đầu tư tăng thêm 10,955 tỷ đồng. Các hạng mục được phê duyệt bao gồm; Nhà ở và làm việc 3 tầng (diện tích sàn 1.207 m²), Nhà ở cán bộ chiến sỹ 2 tầng (diện tích sàn 540 m²), Nhà ăn bếp (diện tích 214 m²), Kho vũ khí (diện tích sàn 88m²), Nhà trực ban tiếp dân (diện tích sàn 51 m²), Hạ tầng kỹ thuật gồm cổng chính, cổng phụ, san nền, hệ thống cấp thoát nước ngoài nhà, hệ thống điện ngoài nhà. Hiện nay toàn bộ các hạng mục của dự án đã thi công xong nhưng chưa thể di chuyển cơ quan Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nam Đông về vị trí mới do: Thiếu một số hạng mục phục vụ sinh hoạt làm việc: nhà hội trường, nhà để xe nội bộ, nhà để xe khách. Chưa có hàng rào bảo vệ. Diện tích san nền, độ chênh san nền lớn nhưng. Chưa có hệ thống kè để giữ đất. Chưa có sân, đường nội bộ, cây cảnh thảm cỏ. Chưa có hệ thống trang thiết bị, doanh cụ đảm bảo cho hội trường, nhà ăn bếp.

      Do vậy việc tiếp tục đầu tư dự án Doanh trại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nam Đông (GĐ2) để phù hợp với tổ chức biên chế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị, kết nối đồng bộ với các hạng mục đã triển khai xây dựng đảm bảo nơi ở, sinh hoạt, làm việc và phát huy hiệu quả đầy tư là cần thiết và cấp bách. Công trình Doanh trại Ban CHQS huyện Nam Đông /Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế được khởi công ngày 03 tháng 03 năm 2016. Công trình hoàn thành sẽ giúp cải thiện điều kiện, huấn luyện, ăn, ở, sinh hoạt nhằm nâng cao đời sống bộ đội và sẵn sàng chiến đấu đáp ứng nhiệm vụ quốc phòng ở địa phương./.

 

Ảnh 1: Nhà chỉ huy Ban Chỉ Huy Quân sự huyện Nam Đông

Ảnh 2: Cổng chính và bốt gác trụ sở ban Chỉ Huy Quân dự huyện Nam Đông

 

Bài và Ảnh: Tô Thị Thanh Huế - Nhân viên phòng Kế Hoạch - Hành Chính Công ty 195