DỰ ÁN: NÂNG CẤP CƠ QUAN BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ (GĐ2)

Dự án: Nâng cấp cơ quan Bộ Chỉ Huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế (GĐ2).

Chủ đầu tư: Bộ Chỉ Huy Quân sự Tỉnh Thừa Thiên Huế.

Địa điểm:  Mang cá, Phường Thuận Lộc, Thành phố Huế.

Diện tích sử dụng đất: 10 Ha

Thời gian thực hiện hợp đồng: 23/08/2015- 18/08/2017

 

     Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp cơ quan Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế Giai đoạn 2 được Bộ trưởng BQP phê duyệt tại quyết định số 68/QĐ - BQP ngày 10/01/2015. Quyết định số 720/QĐ ngày 25/05/2015 của Bộ Tư Lệnh Quân khu 4 về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự án đầu tư xây dựng Nâng cấp doanh trại Bộ Chỉ Huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế (giai đoạn 2).

      Tổng mức đầu tư 65 tỷ trong đó (Nguồn vốn Ngân sách Nhà Nước là 0,3 tỷ, Ngân sách quốc phòng 64.7 tỷ đồng). Công trình được khởi công ngày 23 tháng 08 năm 2015, thời gian thực hiện từ năm 2015 đến năm 2017. Công trình có kiến trúc hiện đại gồm 3 tầng, theo thiết kế có đầy đủ các phòng chức năng như: Phòng họp, phòng khách, phòng giao ban trực tuyến, các phòng làm việc của Thủ trưởng Bộ Chỉ huy, phòng làm việc của các phòng, ban chuyên môn. Hạ tầng kỹ thuật của công trình được đầu tư đồng bộ, phù hợp với quy hoạch được phê duyệt với đầy đủ các doanh cụ theo tiêu chuẩn của Bộ Quốc phòng. Công trình được triển khai xây dựng trong khuôn khổ doanh trại Bộ CHQS tỉnh, tại Mang cá, Phường Thuận Lộc, Thành phố Huế.

      Đây là dự án lớn, có ý nghĩa chiến lược quan trọng của Bộ Chỉ Huy Quân sự Tỉnh TT Huế. Qua đó, đáp ứng yêu cầu xây dựng nề nếp, chính quy, góp phần cùng với đảng bộ, chính quyền được xây dựng khang trang, hiện đại, tạo điều kiện để lực lượng vũ trang Thừa Thiên Huế hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ quản lý, vận hành, bảo trì tốt, an toàn, phát huy hiệu quả công trình, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ vững chắc; tăng cường giáo dục quốc phòng an ninh, phối hợp với các lực lượng bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quân và dân trong tỉnh giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng tỉnh TT Huế thành khu vực phòng thủ vững chắc.

      Để công trình đảm bảo được đúng tiến độ đề ra, chỉ đạo và thực hiện tốt việc triển khai xây dựng Dự án đúng thiết kế, dự toán được phê duyệt, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiến độ; Công ty Cổ phần TVĐT Xây dựng và Thương mại 195 là đơn vị nhà thầu thi công sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đưa công trình về đích đúng thời hạn với chất lượng tốt nhất. Ngay sau Lễ khởi công, các đơn vị thi công đã khẩn trương tiến hành thi công các hạng mục theo theo thiết kế.

Ảnh 1: Phối cảnh Bộ chỉ huy quân sự Tỉnh TT Huế

Ảnh 2: Kết cấu sàn tầng 1 Nhà Chỉ Huy Quân sự (15/11/2015)

Ảnh 3: Công trình đã hoàn thành 90% khối lượng

 

Bài và Ảnh: Tô Thị Thanh Huế - Nhân viên Phòng Kế Hoạch - Hành Chính Công ty195