DỰ ÁN: ĐỒN BIÊN PHÒNG HƯƠNG NGUYÊN (637)/ BỘ CHỈ HUY BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Công trình: Đồn Biên phòng Hương Nguyên (637)/BCH BP tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chủ đầu tư: Bộ Chỉ Huy Bộ đội Biên Phòng tỉnh Thừa Thiên Huế.

Địa điểm: Xã Hương Nguyên, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Diện tích sử dụng đất:  70.018m² trong đó Diện tích sàn xây dựng 2.342m²

Thời gian thực hiện hợp đồng: Năm 2015

      Thực hiện theo 4148/QĐ-BQP ngày 29 tháng 10 năm 2012 của Bộ quốc Phòng về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Đồn Biên phòng Hương Nguyên (637) Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Huế. Quyết định của Bộ Tư Lệnh Bộ đội Biên phòng số 616/QĐ-BTLBP ngày 25 tháng 03 năm 2013 về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật.

      Để đảm bảo nơi ở làm việc cho cán bộ chiến sỹ (47 người) Đồn BP Hương Nguyên, phục vụ nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới củng cố Quốc phòng -  An ninh và phát triển kinh tế xã hội vùng biên giới, Đồn Biên phòng Hương Nguyên đã khởi công và hoàn thành trong thời gian 2013- 2015, do Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế làm chủ đầu tư, với thời gian thi công kéo dài trong 2 năm từ 2013- 2015. Công trình do Công ty Cổ phần TVĐT Xây dựng và thương mại 195 GSTC toàn bộ phần xây lắp.

      Quy mô và phương án xây dựng của công trình được áp dụng và vận dụng triệt để theo phương án thiết kế sơ bộ đồn Biên phong năm 2011, đã báo cáo được Thủ trưởng Bộ Quốc phòng cho phép triển khai xây dựng. Công trình đồn Biên phòng Hương Nguyên bao gồm: nhà chỉ huy; nhà ở, làm việc cán bộ, chiến sỹ, nhà bếp+ ăn 01 tầng, nhà trực ban, tiếp dân+ quân y, nhà sinh hoạt văn hóa+ phòng HCM, nhà khách QĐQN, nhà kho vũ khí, nhà tạm giữ hành chính, kho dự trữ thóc trên diện tích 70.000m² với tổng mức đầu tư trên 30 tỷ từ nguồn vốn đầu tư tập trung của Ngân sách nhà nước.

      Trong quá trình TVGS, Công ty luôn hoàn thành tốt và có trách nhiệm đối với các công việc TVGS được nêu trong hợp đồng, luôn hỗ trợ tốt cho nhà thầu về việc thi công xây dựng công trình và sửa chữa sai sót phấn đấu để công trình hoàn thành đúng tiến độ.

      Một số ảnh về công trình Đồn Biên phòng Hương Nguyên:

 

Bài và Ảnh: Tô Thị Thanh Huế - Nhân viên phòng Kế Hoạch - Hành Chính Công ty 195