DỰ ÁN: ĐỒN BIÊN PHÒNG CỬA KHẨU CẢNG CHÂN MÂY/BỘ CHỈ HUY BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ.

Dự án: Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây/ Bộ Chỉ Huy Biên phòng Tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chủ đầu tư: Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế.

Địa điểm: Đồn Biên phòng cửa khẩu Chân Mây.

Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

      Thực hiện theo Quyết định số 4444/QĐ – BTL ngày 29 tháng 10 năm 2015 của Bộ Quốc phòng về việc phê duyệt dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng đồn Biên Phòng Cửa khẩu Chân Mây/Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế; 

      Quyết định số 533/QĐ – BTL ngày 04 tháng 03 năm 2015 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật – tổng dự toán Công trình: Đồn Biên phòng Cửa Khẩu Chân Mây/Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế khởi công ngày 29/06/2015, vốn đầu tư tập trung của Ngân sách Nhà nước do Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế làm chủ đầu tư. Bao gồm các hạng mục Nhà ban chỉ huy đồn, nhà ở cán bộ chiến sỹ, nhà trực ban tiếp dân, quân y, nhà sinh hoạt văn hóa, nhà kho, cổng gác và san nền.

     Hợp đồng số 43/2015/HĐ-TVGS ký kết hợp đồng ngày 24 tháng 06 năm 2015 Sau khi thi công Công trình Đồn Biên phòng Cửa Khẩu Chân Mây/Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ phục vụ tốt cho nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, củng cố an ninh vùng biên của Tổ quốc./.

Bài và Ảnh: Tô Thị Thanh Huế - Nhân viên phòng Kế Hoạch - Hành Chính Công ty 195