CÔNG TRÌNH: ĐƯỜNG GIAO THÔNG THÔN HIỀN HÒA VÀ XÃ VINH HIỀN

     Thực hiện Quyết định số 296/QĐ-UBND ngày 15 tháng 05 năm 2015 của UBND xã Vinh Hiền về việc phê duyệt điều chỉnh gói thầu số 03 công trình: Đường giao thông thôn Hiền Hòa xã Vinh Hiền;

Quyết định số 4474/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2015 của UBND Huyện Phú Lộc về việc báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Đường giao thông thôn Hiền Hòa, xã Vinh Hiền; Hợp đồng được ký kết ngày 19 tháng 05 năm 2014 Số: 26/2015/HĐ-TVGS.

     Công ty Cổ phần TVĐT Xây dựng và Thương mại 195 đã hoàn thành việc nâng cấp tuyến đường giao thông nông thôn sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong việc đi lại và thúc đẩy thông thương, phát triển kinh tế trong khu dân cư, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn mới của xã xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, phấn đấu đạt và vượt kế hoạch làm đường giao thông nông thôn đã đề ra trong năm 2015.

 

Bài và Ảnh: Tô Thị Thanh Huế - Nhân viên phòng Kế Hoạch - Hành Chính Công ty 195