CÔNG TRÌNH: NÂNG CẤP CÁC PHÒNG LÀM VIỆC HÀNH LANG HỘI TRƯỜNG 3 VÀ SỬA CHỮA KHOA PHỤC HỒI CHỨC NĂNG - VẬT LÝ...

     Thiện theo Hợp đồng ký kết ngày 27 tháng 06 năm 2014 số 03/2014/HĐ-TVGS ngày 10 tháng 05 năm 2014 giữa Bệnh viện Giao thông vân tải - Huế và Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Thương mại 195 về việc TVGS thi công xây dựng công trình Sửa chữa chống xuống cấp các phòng làm việc, hành lang, hội trường tầng 3 và sửa chữa khoa phục hồi chức năng - vật lý trị liệu tầng 2 khu nhà A bệnh viện Giao thông vân tải - Huế.                                                                           

     Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng và TM 195 đã thực hiện Công trình Nấng cấp các phòng làm việc, hành lang, hội trường tầng 3 sửa chữa khoa phục hồi chức năng – vật lý trị liệu tầng 2 khu nhà A bệnh viện Giao thông vân tải – Huế theo đúng yêu cầu của Chủ đầu tư và tuân thủ đúng quy định, quy phạm xây dựng. Đến nay công trình đã thi công đạt 100%. Sau khi hoàn thành công trình sẽ giúp Bệnh viện Giao thông vận tải – Huế trở thành bệnh viện có cơ sở hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, đồng bộ và hiện đại. Chất lượng khám và điều trị bệnh nhân, đảm bảo tương đương với các nước trong khu vực. Công trình được hoàn thành cũng sẽ là cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học cho cán bộ chuyên môn toàn ngành, là tiền đề cho sự phát triển các chuyên môn góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân.

 

Bài và Ảnh: Tô Thị Thanh Huế - Nhân viên phòng Kế Hoạch - Hành Chính Công ty 195