CÔNG TRÌNH: HOÀN CHỈNH HỆ THỐNG THIẾT BỊ TRUYỀN THANH CÁC XA THUỘC VÙNG CAO, VÙNG MIỀN NÚI, BIÊN GIỚI, HẢI ĐẢO...

   Thực hiện theo Quyết định số 778/ QĐ-STTTT ngày 10/10/2013 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền Thông Thừa Thiên Huế. Hợp đồng được ký kết ngày 10 tháng 10 năm 2013 giữa sở Thông tin và Truyền Thông Thừa Thiên Huế và Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Thương mại 195 về việc thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Hoàn chỉnh hệ thống thiết bị truyền thanh các xã thuộc vùng cao, vùng miền núi, biên giới, hải đảo tỉnh Thừa Thiên Huế.

     Dự án sẽ được triển khai tại các xã thuộc chương trình mục tiêu chưa có Trạm truyền thanh cơ sở và các xã đã có Trạm nhưng cơ sở vật chất đã hư hỏng nặng. Mục tiêu của dự án nhằm tăng cường năng lực cơ sở vật chất kỹ thuật hệ thống phát thanh, truyền thanh để tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân.

 

Bài và Ảnh: Tô Thị Thanh Huế - Nhân viên phòng Kế Hoạch - Hành Chính Công ty 195