CÔNG TRÌNH: CẤP NƯỚC THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 CÓ TÍNH ĐẾN 2020 THUỘC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NGÀNH NƯỚC.

     Hiện nay, với sự phát triển chung của cả nước và riêng đối với Thành phố Huế, vấn đề nước sinh hoạt luôn được đặt ra như là một tiêu chí quan trọng đối với đời sống của người dân. Hiện tại một số xã ở Thị trấn Phú Lộc chưa có nước máy sinh hoạt điều đó gây ra sự ảnh hưởng khó khăn đối với đời sống sinh hoạt của người dân nơi đây. Được sự tin tưởng của UBNN huyện Phú Lộc Công ty 195 đã thực hiện Dự án đường nước Vinh Giang Vinh Hải có tổng chiều dài 38,936 km. Vào tháng 7 năm 2013 Công ty chúng tôi đã triển khai dự án nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cũng như sản xuất nông nghiệp, công nghiệp.

     Đầu tư các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn ở các huyện và quận ven Thành phố chưa có nguồn nước máy. Đến năm 2013 hầu hết các hộ dân cư ngoại thành được sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn với mức sử dụng bình quân trên 60 lít/người/ngày; cung cấp nước sạch cho các hộ sản xuất, cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn. Nâng tỷ lệ số hộ dân vùng nông thôn ngoại thành được sử dụng nước sạch sinh hoạt đạt trên 95%. Xóa bỏ thói quen sử dụng nước sinh hoạt không hợp vệ sinh để đảm bảo sức khỏe, giảm các loại bệnh tật do nguồn nước. Quản lý, khai thác hệ thống cấp nước để cung cấp đủ và kịp thời cho nhu cầu sử dụng nước dân cư vùng nông thôn đảm bảo nước đạt tiêu chuẩn  sinh hoạt.

 

Bài và Ảnh: Tô Thị Thanh Huế - Nhân viên phòng Kế Hoạch - Hành Chính Công ty 195