DỰ ÁN: DOANH TRẠI BAN CHQS HUYỆN NAM ĐÔNG GĐ1/BAN CHQS TỈNH THỪA THIÊN HUẾ.

Dự án: Doanh trại Ban Chỉ Huy Quân sự huyện Nam Đông (GĐ1) / Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chủ đầu tư: Bộ Chỉ Huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế.

Địa điểm: Xã Hương Hòa, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Diện tích sử dụng đất:  5ha

Thời gian thực hiện hợp đồng: Năm 2016

     Thực hiện theo Quyết định số 4202/QĐ – BQP ngày 29/10/2013 của Bộ Quốc phòng về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, kế hoạch đấu thầu giai đoạn 1 Doanh trại Ban Chỉ Huy Quân sự huyện Nam Đông, Bộ Chỉ huy Quân sự Thừa Thiên Huế. Quyết định số 179/QĐ – BTL ngày 20/02/2014 của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán giai đoạn 1 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Doanh trại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nam Đông, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế. Hợp đồng thi công Xây dựng số: 01/2014/HĐ-XD  ký kết ngày 29 tháng 08 năm 2014.

    Công trình Doanh trại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nam Đông (GĐ1), gói thầu số 05: Xây dựng nhà ở làm việc 3 tầng, san nền công trình Doanh trại Ban Chỉ guy Quân sự huyện Nam Đông. Với tổng mức đầu tư là 24,148 tỷ đồng bằng các nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước 14,288 tỷ đồng, ngân sách Quốc phòng 9,66 tỷ đồng do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế làm chủ đầu tư, Đơn vị đảm nhiệm thi công, gồm Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Thương mại 195.

    Với sự nỗ lực của Đảng ủy- Bộ chỉ huy, cán bộ, Ban Chỉ huy Quân sự và các đơn vị thiết kế, tư vấn, giám sát và thi công, công trình Doanh trại Ban Chỉ Huy Quân sự huyện Nam Đông/ Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế (GĐ1) cơ bản đã hoàn thành theo đúng thiết kế được duyệt, đảm bảo yêu cầu chất lượng và thẩm mỹ.

     Một số ảnh công trình đang thi công phần thô:

 

Bài và Ảnh: Tô Thị Thanh Huế - Nhân viên Văn phòng Kế Hoạch - Hành Chính Công ty195