lễ khởi công công trình TTHL và Bồi dưỡng nghiệp vụ công an tỉnh TT Huế (4 ảnh)
Cập nhật: 13/09/2016
DSC_0848
DSC_0844
DSC_0847
DSC_0798


Liên kết: