Công ty 195: Tổ chức họp Giao ban lần 1 năm 2013

 

     Ngày 29/07/2013

     Vào lúc 08 giờ 30 phút Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Thương mại 195 tổ chức họp giao ban lần 1 năm 2013 nhằm phổ biến và triển khai công việc cho Tuần tới. Ông Đỗ Đăng Phong được đại diện xử lý các công việc do Hội Đồng Quản Trị thống nhất đồng ý bằng văn bản như sau:  

-       Chính thức lấy địa điểm 24 Lê Hồng Phong làm trụ sở chính của Công ty, ngày 22/08/2013.

-       Bắt đầu ngày 01/08/2013, Công ty sẽ tổ chức họp giao ban 2tuần/lần, các thành viên trong cuộc họp báo cáo công việc tình hình cụ thể.

-       Quyết định thành lập phòng Kỹ thuật - Thi công.

-       Xin vắng mặt tại Công ty phải báo trước 1 ngày, nghỉ không quá 1 ngày báo cáo trực tiếp, trên 01 ngày báo cáo bằng văn bản.

-       Hằng năm Công ty sẽ sắp xếp cho nhân viên đi du lịch 1-2 lần.

     Phổ biến nhiệm vụ công việc của từng cá nhân, lấy ý kiến riêng của các thành viên dự họp. Cuộc họp kết thúc lúc 14h 50 phút cùng ngày, nội dung thảo luận tại cuộc họp đã được các thành viên dự họp thông qua.

 

 

Bài viết: Lê Thị Thu Phượng – Nhân viên phòng Kế toán Công ty 195