Công ty 195: Tổ chức họp Giao ban lần 2 năm 2013


 

     Ngày 05/08/2013

     Vào lúc 08 giờ 30 phút Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Thương mại 195 tổ chức họp giao ban lần 2 năm 2013 Kiểm tra tiến độ công việc trong cuộc họp Giao ban lần I và triển khai công việc cho Tuần tới. Ông Đỗ Đăng Phong được đại diện xử lý các công việc do Hội Đồng Quản Trị thống nhất đồng ý bằng văn bản như sau:  

 

-       Đã lấy xong địa điểm 24 Lê Hồng Phong làm trụ sở chính của Công ty, ngày 22/08/2013 ký hợp đồng và tiến hành nhận văn phòng và kết hợp làm việc.

-       Công ty đã ra Quyết định thành lập phòng Kỹ thuật – Thi công

-       Hoàn thành báo cáo công tác văn phòng gồm: Sắp xếp lại hồ sơ, chia các hồ sơ theo từng vùng trước ngày 10/08/2013.

-       Lấy ý kiến về bảng lương tháng 08/2013, thống nhất để chi lương tháng 08/2013.

     Phổ biến nhiệm vụ công việc của từng cá nhân, lấy ý kiến riêng của các thành viên dự họp. Cuộc họp kết thúc lúc 09h30 phút cùng ngày, nội dung thảo luận tại cuộc họp đã được các thành viên thống nhất thông qua.

 

Bài: Lê Thị Thu Phượng – Nhân viên phòng Kế toán Công ty 195

 
 
Liên kết: