Thông báo mời họp hội đồng cổ đông ngày 30 tháng 03 năm 2017


Обмен Bitcoin BTC на Qiwi RUB Thời gian: 8h ngày 30 tháng 03 năm 2017

http://r-industry.ru/direct/belogorsk-kupit-mephedrone-kristalli-vhq.html Địa điểm:15 Lê Minh – P. An Đông – TP Huế

Nội dung: Đại hội cổ đông thường niên

Thành phần: tất cả các cổ đông

 
 
Liên kết: