Công ty 195: Tổ chức họp Giao ban lần 6 năm 2016


see url       Thứ tư, Ngày 15/09/2016 vào lúc 08 giờ 00 phút Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Thương mại 195 tổ chức họp giao ban lần 6 năm 2016 Báo cáo công việc nhiệm vụ trong cuộc họp giao ban lần 5 và phương hướng triển khai công việc sắp tới. Ông Đỗ Đăng Phong được đại diện xử lý các công việc do Hội Đồng Quản Trị thống nhất đồng ý bằng văn bản như sau:  

-       Kiểm tra công việc trong cuộc họp giao ban lần 5

-       Triển khai công việc trong thời gian tới:

+  Công tác văn phòng: Thay đổi trụ sở tổng hợp các vị trí lựa chọn. Khám sức khỏe toàn bộ Công ty.

+  Phòng Kỹ thuật – Thi công: Tổ chức đánh giá năng lực Chỉ huy trưởng, nhân viên kỹ thuật….. Rà soát lại lịch trình các xe

+  Phòng Kế hoạch – Hành chính:  Lập bảng dự trù kinh phí, đưa ra kế hoạch cụ thể, tăng tính chủ động.

-       Kết hợp họp Ban Quản lý dự án lần 6 năm 2016:

+  Ban kỹ thuật: Đào tạo cán bộ trẻ để làm chỉ huy trưởng công trình

              +  Báo cáo cụ thể tình hình tiến độ các công trình.

      Phổ biến nhiệm vụ công việc của từng cá nhân, lấy ý kiến riêng của các thành viên dự họp. Cuộc họp kết thúc lúc 09 giờ 15 phút cùng ngày, nội dung thảo luận tại cuộc họp đã được các thành viên nhất trí thống nhất thông qua.

see url Bài: Lê Thị Thu Phượng – Nhân viên phòng Kế toán Công ty 195

 
 
Liên kết: