Công ty 195: Tổ chức họp Giao ban lần 8 năm 2016


go       Thứ năm, Ngày 19/12/2016 vào lúc 08 giờ 00 phút Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Thương mại 195 tổ chức họp giao ban lần 8 năm 2016 Báo cáo công việc nhiệm vụ trong cuộc họp giao ban lần 7 và phương hướng triển khai công việc sắp tới. Ông Đỗ Đăng Phong được đại diện xử lý các công việc do Hội Đồng Quản Trị thống nhất đồng ý bằng văn bản như sau:  

Минеральные Воды 1.     Kiểm tra công việc trong cuộc họp giao ban lần 7: Đề xuất học bằng lái xe B2: sẽ tiến hành ngay sau khi sắp xếp công việc.

click here 2.     Triển khai công việc trong thời gian sắp tới:

Лермонтов -       Tổng hợp báo cáo trong buổi họp cuối năm:

https://oselgrach.ru/moskva-arbat.html + Ngày 15/02/2016 tại Trụ sở mới, P.Tài chính kê toán báo cáo tài chính năm 2016.

+ Anh Nguyễn Tiến Trung: Báo cáo vật tư, trang thiết bị công ty, bao gồm tài sản vô hình và hữu hình.

+ Anh Trần Ngọc Thành: Báo cáo tình tình kế hoạch năm 2017.

+ Chị T.T.Thanh Huế: báo cáo tình hình tổ chức tại Văn Phòng.

-       Xét chị Nguyễn Thị Như Ngọc  vào làm việc tại Công ty, thuộc ban Vật tư P.Kế hoạch – hành chính, tiến hành làm hợp đồng lao động.

-       Kế hoạch di chuyển trụ sở Công ty:

+ Phân công nhiệm vụ cho từng phòng ban.

+ Sửa chữa để bàn giao lại nhà cho gia chủ.

-       Các phòng tự đánh giá cá nhân trong một năm qua.

-       Phòng Kỹ thuật – Thi công: Tổ chức lại phòng cho phù hợp năm 2017, xem xét đề nghị tuyển nhân sự, phối hợp P.Kế hoạch hành chính hoàn thành hồ sơ nghiệm thu.

 

      Phổ biến nhiệm vụ công việc của từng cá nhân, lấy ý kiến riêng của các thành viên dự họp. Cuộc họp kết thúc lúc 15 giờ 00 phút cùng ngày, nội dung thảo luận tại cuộc họp đã được các thành viên nhất trí thống nhất thông qua.

 

 

https://zonicblacks.ru/apsheronsk.html Bài: Lê Thị Thu Phượng – Nhân viên phòng Kế toán Công ty 195

 
 
Liên kết: