Công ty 195: Tổ chức họp giao ban lần 2 năm 2017


      Ngày 03/02/2017, vào lúc 08 giờ 15 phút Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Thương mại 195 tổ chức họp giao ban lần 2 năm 2017 triển khai công việc đầu năm. Ông Đỗ Đăng Phong được đại diện xử lý các công việc do Hội Đồng Quản Trị thống nhất đồng ý bằng văn bản như sau:  

go to link 1.     Ý kiến ban lãnh đạo về việc triển khai công việc đầu năm 2017:

+ Các phòng ban tổng kết năm 2016, triển khai năm 2017: Đề nghị toàn thể nhân viên xem lại các báo cáo cuối năm, làm tiêu chí để đánh giá năm 2017.

-         Kiểm tra cuộc họp BQLDA lần 1:

+ Công tác văn phòng: Rà soát tất cả trang thiết bị công ty, sắp xếp lưu trữ hồ sơ công ty.

+ Thực hiện công tác vệ sinh nghiệm túc, để xe đúng nơi quy định.

+ Tổ chức tập huấn phòng cháy chữa cháy tại Trụ sở công ty.

-         Quy chế hoạy động của công ty năm 2017.

-         Bố trí nhiệm vụ tài chính của công ty CPXD 195 và nhiệm vụ cụ thể trong năm 2017.

https://jilaprofic.ru/korolev-kupit-zakladku-lsd-25-hq-170mkg.html  2.     Kết hợp họp BQLDA lần 2:

+ Công trình Nâng cấp cơ quan Bộ Chỉ Huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế.

+ Công trình đường A Roàng ra Biên giới.

+ Dự án Doanh trại Ban chỉ huy Quân sự huyện Phong Điền.

+ Dự án Trung tâm huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh.

+ Dự án Đường từ xã Hồng trung đến mốc 646.

      Lấy ý kiến riêng của các thành viên dự họp. Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày, nội dung thảo luận tại cuộc họp đã được các thành viên nhất trí thống nhất thông qua.

 

https://deretlife.ru/moskva-kuntsevo-kupit-mephedrone-muka-hq.html Bài: Tô Thị Thanh Huế nhân viên phòng Kế hoạch - Hành chính

 

 

 

 
 
Liên kết: