Công ty 195: Tổ chức họp Giao ban lần 4 năm 2017

     Thứ năm, Ngày 08/06/2017 vào lúc 08 giờ 00 phút Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Thương mại 195 tổ chức họp giao ban lần 4 năm 2016 Báo cáo công việc nhiệm vụ trong cuộc họp giao ban lần 3 và phương hướng triển khai công việc sắp tới. Ông Đỗ Đăng Phong được đại diện xử lý các công việc do Hội Đồng Quản Trị thống nhất đồng ý bằng văn bản như sau:  

          1.     Kiểm tra công việc trong cuộc họp giao ban lần 3.

          2.     Triển khai công việc trong thời gian sắp tới:

-      Triển khai công tác thi công 02 công trình: Đường từ xã A Roàng ra biên giới, Trung tâm huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh.

-      Công trình Nâng cấp cơ quan Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đang hoàn tất sửa chữa một số hạng mục thiết kế.

-      Tổ chức phân công lại bộ máy nhân sự về mảng quản lý hồ sơ, mảng kỹ thuật công trình, dự án tương lai để chuẩn bị cho một số dự án sắp tiến hành đấu thầu.

-       Đề xuất mua máy photo mới.

-      Điều chuyển nhân sự chị Nguyễn Thị Như Ngọc từ phòng Kế hoạch hành chính sang phòng kế toán để hỗ trợ việc kế toán.

         3.     Kết hợp họp Ban quản lý dự án lần 4 năm 2017.

     Phổ biến nhiệm vụ công việc của từng cá nhân, lấy ý kiến riêng của các thành viên dự họp. Cuộc họp kết thúc lúc 09 giờ 45 phút cùng ngày, nội dung thảo luận tại cuộc họp đã được các thành viên nhất trí thống nhất thông qua.

 

Bài: Tô Thị Thanh Huế nhân viên phòng Kế hoạch - Hành chính