Công ty 195: Tổ chức họp Giao ban lần 5 năm 2017

     Thứ hai, Ngày 26/08/2013 vào lúc 08 giờ 30 phút Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Thương mại 195 tổ chức họp giao ban lần 5 năm 2017 Kiểm tra tiến độ công việc trong cuộc họp Giao ban lần 4 và phương hướng mục tiêu giải pháp thực hiện nhiệm vụ sắp tới. Ông Đỗ Đăng Phong được đại diện xử lý các công việc do Hội Đồng Quản Trị thống nhất đồng ý bằng văn bản như sau:  

1.      Giải quyết công việc còn tồn đọng tại cuộc họp gia ban lần 4:

2.      Triển khai công việc trong thời gian sắp tới:

-      Nghiêm cấm tình trạng hút thuốc trong công ty.

-      Bảo quản dụng cụ công trình mang về kho công ty cất giữ cẩn thận.

-      Đã tất toán hết dự án năm 2016, từ nay đến cuối năm 2017 xửa lý triệt để các vấn đề còn lại như hoàn thiện hồ sơ, kiểm toán…

-      Đề xuất học lái xe cho hai đồng chí Nguyễn Phước Bảo Đông và Lê Ngọc Hoàng.

              3.     Kết hợp ban quản lý dự án lần 3:

     Phổ biến nhiệm vụ công việc của từng cá nhân, lấy ý kiến riêng của các thành viên dự họp. Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày, nội dung thảo luận tại cuộc họp đã được các thành viên nhất trí thống nhất thông qua.

 

Bài: Tô Thị Thanh Huế – Nhân viên phòng  kế hoạch - hành chính