Công ty 195: Tổ chức họp Giao ban lần 6 năm 2017

Thứ hai, Ngày 20/09/2017 vào lúc 08 giờ 30 phút Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Thương mại 195 tổ chức họp giao ban lần 6 năm 2017 Kiểm tra tiến độ công việc trong cuộc họp Giao ban lần 5 và phương hướng mục tiêu giải pháp thực hiện nhiệm vụ sắp tới. Ông Đỗ Đăng Phong được đại diện xử lý các công việc do Hội Đồng Quản Trị thống nhất đồng ý bằng văn bản như sau:

     Thứ hai, Ngày 20/09/2017 vào lúc 08 giờ 30 phút Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Thương mại 195 tổ chức họp giao ban lần 6 năm 2017 Kiểm tra tiến độ công việc trong cuộc họp Giao ban lần 5 và phương hướng mục tiêu giải pháp thực hiện nhiệm vụ sắp tới. Ông Đỗ Đăng Phong được đại diện xử lý các công việc do Hội Đồng Quản Trị thống nhất đồng ý bằng văn bản như sau:  

1.     Giải quyết công việc còn tồn đọng tại cuộc họp gia ban lần 4:

2.     Triển khai công việc trong thời gian sắp tới:

-      Công ty tổ chức cho cán bộ nhân viên khám sức khỏe định kỳ, hỗ trợ 100% chi phí khám.

-      Ban hành mẫu quy chế công ty, toàn thể nhân viên công ty có quyền đọc bản dự thảo và bổ sung ý kiến trước thời hạn ban hành chính thức.

-      Dự kiến khối lượng công việc nhiều đề nghị tuyển dụng thêm 04 nhân viên kỹ thuật.

-      Cử ông Hoàng Ngọc Hoài – trưởng phòng Kỹ thuật thi công đi học Thạc sỹ, công ty hỗ trợ 100% học phí.

-      Cử ông Lê Phước Công và Lê Ngọc Hoàng đi học lái xe công ty sẽ hỗ trợ 50% học phí.

              3.     Kết hợp họp Ban quản lý dự án lần 6 năm 2017.

+ Công trình: Đường từ xã A Roàng ra biên giới đang hoàn thiện cao độ đường, cấp phối suối.

+ Công trình Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh đang hoàn thiện hạng mục nhà, hàng rào, nền.

+ Công trình: Nâng cấp cơ quan bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Doanh trại ban chỉ huy quân sự huyện Phong Điền, đang hoàn thiện hồ sơ giao chủ đầu tư.

     Phổ biến nhiệm vụ công việc của từng cá nhân, lấy ý kiến riêng của các thành viên dự họp. Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày, nội dung thảo luận tại cuộc họp đã được các thành viên nhất trí thống nhất thông qua.

 

Bài: Tô Thị Thanh Huế – Nhân viên phòng kế hoạch - hành chính