Công ty 195: Tổ chức họp Giao ban lần 1 năm 2018 (họp đầu năm)

Ngày 06/01/2018, vào lúc 08 giờ 00 phút Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư Xây dựng và Thương mại 195 tổ chức họp giao ban đầu năm 2018 tổng kết công việc năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ trong năm. Ông Đỗ Đăng Phong được đại diện xử lý các công việc do Hội Đồng Quản Trị thống nhất đồng ý bằng văn bản như sau:

     Ngày 06/01/2018, vào lúc 08 giờ 00 phút Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư Xây dựng và Thương mại 195 tổ chức họp giao ban đầu năm 2018 tổng kết công việc năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ trong năm. Ông Đỗ Đăng Phong được đại diện xử lý các công việc do Hội Đồng Quản Trị thống nhất đồng ý bằng văn bản như sau:  

-      Báo cáo phòng Kế toán – Tài chính:

+ Báo cáo vấn đề tổng doanh thu năm 2017.

+ Đề xuất bình bầu khen thưởng cuối năm đ/c Lê thị Thu phượng đã có thành tích xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ trong công tác và đ/c Lê Thị Ngoc Quy đã có thành tích tốt trong công tác.

-      Báo cáo phòng Kế hoạch – Hành chính:

+ Vật tư: Hoạt động tốt, tiến hành lên phương thức chuẩn bị bảo quản vật tư một cách hiệu quả hơn.

+ Quản lý văn phòng: Thực hiện theo chỉ đạo của Ban lãnh đạo đã hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao phó trong năm vừa qua.

+ Quản lý đội xe: Hoạt động đảm bảo các vấn đề bảo dưỡng tốt, an toàn khi tham gia giao thông.

+ Mảng triển khai dự án: Triển khai các dự án dự kiến trong năm 2018.

+ Đề xuất khen thưởng cuối năm Đ/c Tô Thị Thanh Huế và Hồ Thị Nhi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2017 vừa qua.

-      Báo cáo phòng Kỹ thuật – Thi công:

+ Trong năm 2017 phòng Kỹ thuật – Thi công đã thực hiện nhiều dự án và sẽ tiếp tục thực hiện chuyển tiếp qua năm 2018.

1.      Công trình Đường từ xã A Roàng ra Biên giới.

2.      Công trình Nâng cấp cơ quan Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh TT Huế.

3.      Công trình Doanh trại Ban chỉ huy Quân sự huyện Phong Điền.

4.      Công trình Đường từ xã Hồng Trung đến mốc 646.

5.      Công trình Dồn Biên phòng cửa khẩu cảng Châm mây.

     Dự kiến 2018 sẽ đấu thầu nhiều công trình ngoại tỉnh đề xuất Ban lãnh đạo tuyển thêm nhân sự để đảm bảo khối lượng công việc.

+ Đề xuất bình bầu khen thưởng cuối năm đ/c Lê Ngọc Hoàng đã có thành tích xuất sắc trong công tác.

-      Báo cáo văn Phòng:

     + Ban hành quy chế công ty.

     Giám đốc Ông Đỗ Đăng phong phát biểu về kế hoạch phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Nhận xét về từng nhiệm vụ phòng ban trong công ty đánh giá tinh thần làm việc của nhân viên trong năm vừa qua, tạo động lực nhân viên phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày, nội dung thảo luận tại cuộc họp đã được các thành viên nhất trí thống nhất thông qua.

 

Bài: Tô Thị Thanh Huế – Nhân viên phòng Kế hoạch - hành chính