Công ty 195: Tổ chức họp Giao ban lần 2 năm 2018

Ngày 20/02/2018, vào lúc 08 giờ 15 phút Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Thương mại 195 tổ chức họp giao ban lần 2 năm 2018 triển khai công việc đầu năm. Ông Đỗ Đăng Phong được đại diện xử lý các công việc do Hội Đồng Quản Trị thống nhất đồng ý bằng văn bản như sau:

     Ngày 20/02/2018, vào lúc 08 giờ 15 phút Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Thương mại 195 tổ chức họp giao ban lần 2 năm 2018 triển khai công việc đầu năm. Ông Đỗ Đăng Phong được đại diện xử lý các công việc do Hội Đồng Quản Trị thống nhất đồng ý bằng văn bản như sau:  

1.     Họp đầu năm:

-      Sau khi nghỉ tết nguyên đán, toàn thể nhân viên cần nắm bắt lại công việc để đi vào công tác một cách hiệu quả nhất.

-      Phân công nhiệm vụ cụ thể từng cá nhân.

-      Kế hoạch đấu thầu các công trình mới.

-      Khảo sát thực địa các công trình dự kiến tham gia đấu thầu.

-     Bổ nhiệm chức danh phó phòng cho phòng kỹ thuật – thi công và phòng kế hoạch – hành chính.

-      Sửa chữa nâng cấp trụ sở công ty.

2.     Kết hợp họp Ban quản lý Dự án lần 2 năm 2018:

1.      Công trình Đường từ xã A Roàng ra Biên giới.

2.      Công trình Nâng cấp cơ quan Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh TT Huế.

3.      Công trình Doanh trại Ban chỉ huy Quân sự huyện Phong Điền.

4.      Công trình Đường từ xã Hồng Trung đến mốc 646.

5.      Công trình Dồn Biên phòng cửa khẩu cảng Châm mây.

6.      Các dự án triển khai.

      Lấy ý kiến riêng của các thành viên dự họp. Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày, nội dung thảo luận tại cuộc họp đã được các thành viên nhất trí thống nhất thông qua.

 

Bài: Tô Thị Thanh Huế nhân viên phòng Kế hoạch - Hành chính