Công ty 195: Thông báo tuyển dụng kỹ sư xây dựng DD và CN, kỹ sư cầu đường lần 2 năm 2019.

Để đáp ứng cho sự lớn mạnh và ngày càng phát triển của công ty Cổ phần TV-ĐT Xây dựng và Thương mại 195 chúng tôi đang tuyển dụng vị trí có kinh nghiệm như kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp, kỹ sư Xây dưng cầu đường. Chúng tôi tìm kiếm ứng viên để đồng hành và phát triển cùng công ty cho vị trí sau:

Công ty 195: Thông báo tuyển dụng kỹ sư xây dựng DD và CN, kỹ sư cầu đường năm 2019.

Tuyển dụng kỹ sư Xây dưng cầu đường, kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp năm 2019. Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Thương mại 195 trải qua những năm hình thành và phát triển, Công ty ngày càng lớn mạnh và trở thành nhà thầu chuyên nghiệp trong lĩnh vực xây lắp các công trình điện, nước, nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, các công trình cầu đường……..Để đáp ứng cho nhu cầu công việc nay chúng tôi ...

Công ty 195: Tuyển dụng kỹ sư Xây dưng cầu đường, kỹ sư xây dựng dân dụng và CN.

Tuyển dụng kỹ sư Xây dưng cầu đường, kỹ sư xây dựng dân dụng và CN năm 2019. Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Thương mại 195 trải qua những năm hình thành và phát triển, Công ty ngày càng lớn mạnh và trở thành nhà thầu chuyên nghiệp trong lĩnh vực xây lắp các công trình điện, nước, nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, các công trình cầu đường……..Để đáp ứng cho nhu cầu khối lượng công việc nay chúng ...

Tuyển dụng kỹ sư dân dụng, kỹ sư cầu đường năm 2018.

Thông báo tuyển dụng kỹ sư dân dụng, kỹ sư cầu đường năm 2018. Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Thương mại 195 trải qua những năm hình thành và phát triển, Công ty ngày càng lớn mạnh và trở thành nhà thầu chuyên nghiệp trong lĩnh vực xây lắp các công trình điện, nước, nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, các công trình cầu đường……..Để đáp ứng cho nhu cầu công việc nay chúng tôi thông báo tuyển dụng ...

Công ty 195: Thông báo tuyển dụng kỹ sư dân dụng, kỹ sư cầu đường năm 2018.

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Thương mại 195 trải qua những năm hình thành và phát triển, Công ty ngày càng lớn mạnh và trở thành nhà thầu chuyên nghiệp trong lĩnh vực xây lắp các công trình điện, nước, nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, các công trình cầu đường……..Để đáp ứng cho nhu cầu công việc nay chúng tôi thông báo tuyển dụng nhân sự như sau: