The ICM Asia Pacific Regional Conference 2012
01/06/2013

Công ty 195 : Tổ chức cho toàn thể nhân viên công ty Du lịch nhân ngày thành lập

Ngày 01/06/2013

     Với mục tiêu chăm sóc đến đời sống tinh thần cho nhân viên Công đoàn Công ty 195 đã bắt đầu chương trình du lịch cho nhân viên nhân ngày thành lập công ty đã tổ chức hoạt động vui chơi, du lịch nghỉ mát tại Bà Nà Hills vào ngày 01/06/2013. Đây là một hoạt động, giúp gắn kết tất cả nhân viên tạo sự đoàn kết, gắn bó trong Công ty. Ngoài ra cũng là dịp để mọi người có cơ hội sinh hoạt chung, hiểu biết nhiều hơn về các đồng nghiệp.

   Lãnh đạo công ty mong muốn sau chuyến đi, mỗi thành viên trong công ty luôn cố gắng phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau cùng xây dựng thương hiệu Công ty 195 ngày càng ổn định và phát triển từ những ngày đầu thành lập Công ty.

 

 

Bài và Ảnh: Tô Thị Thanh Huế - Nhân viên phòng Kế Hoạch Hành Chính Công ty 195

[ In trang ]    [ Đóng lại ]