The ICM Asia Pacific Regional Conference 2012
15/06/2013

Công ty 195 : Họp hội đồng quản trị lần III

Ngày 05/06/2013

       Hôm nay ngày 05 tháng 06 năm 2013, vào hồi 09 giờ 00 , tại Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng và Thương mại 195, được tổ chức bàn bạc và cho ý kiến về một số nội dung hoạt động của Công ty, với nội dung chính sau.

Thành phần:

1.     Chủ tọa Đỗ Đăng Phong

Chức vụ: Chủ tịch hội đồng quản trị

2.     Bà Võ Thị Kim Chi

Chức vụ: Thư ký

3.     Ông Trần Thị Thu Hồng

Chức vụ: Cổ Đông

4.     Ông Hoàng Ngọc Hoài

Chức vụ: Cổ Đông

Nội buổi họp thông qua các quyết nghị sau:

-         Thuê mặt bằng làm Trụ sở chính của công ty tại số 24 Lê Hồng Phong. TP Huế, TT Huế.

-         Đăng ký mở tài khoản tiền gửi thanh toán và giao dịch tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á – Chi nhánh Huế.

-         Thống nhất sự bố trí do ông Đỗ Đăng Phong đề xuất.

-         Dự kiến các cổ đông nộp Cổ phần theo giấy phép Đăng ký Kinh doanh vào ngày 05 tháng 07 năm 2013.

-         Ký Chuyển giao giấy chứng nhận Cổ Đông vào ngày 15 tháng 07 năm 2013.

-         Đồng ý sử dụng điện thoại/Fax/Internet do CN Viettel tại TT Huế cung cấp.

-         Các công việc liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty sẽ do Ông Đỗ Đăng Phong, chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty (theo Biên bản họp HĐQT lần 02 ngày 31/05/2013) làm đại diện theo pháp luật ký kết, xử lý các công việc và Báo cáo theo Quý hoặc Năm cho HĐQT.

   Sau khi thảo luận và các thành viên tham dự hội nghị đều nhất trí với nội dung trên.

[ In trang ]    [ Đóng lại ]