The ICM Asia Pacific Regional Conference 2012
11/07/2013

Công ty 195: Cấp nước Thừa Thiên Huế-Giai đoạn 2011-2015

      Tháng 7/2013                                    

      Hiện nay, với sự phát triển chung của cả nước và riêng đối với Thành phố Huế, vấn đề nước sinh hoạt luôn được đặt ra như là một tiêu chí quan trọng đối với đời sống của người dân. Hiện tại một số xã ở Thị trấn Phú Lộc chưa có nước máy sinh hoạt điều đó gây ra sự ảnh hưởng khó khăn đối với đời sống sinh hoạt của người dân nơi đây. Được sự tin tưởng của UBNN huyện Phú Lộc Công ty 195 đã thực hiện Dự án khảo sát địa hình đường nước Vinh Giang Vinh Hải. Vào tháng 7 năm 2013 công ty chúng tôi đã triển khai dự án nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cũng như sản xuất nông nghiệp, công nghiệp.

 

Bài và Ảnh: Tô Thị Thanh Huế - Nhân viên phòng Kế Hoạch Hành Chính Công ty 195

 
 
[ In trang ]    [ Đóng lại ]