The ICM Asia Pacific Regional Conference 2012
04/04/2017

Công ty 195: Hoàn thành đưa vào sử dụng Gói thầu số 14 thuộc công trình Nâng cấp cơ quan Bộ Chỉ Huy Quân sự tỉnh TT Huế.

      Để hoàn thiện dự án Nâng cấp cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế (GĐ2). Sau khi xem xét công văn số 4191/KHĐT-PT ngày 21/09/2016 của Cục kế hoạch Đầu tư-BQP về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ quan BCHQS tỉnh Thừa Thiên Huế (gđ 2) và ý kiến đồng ý của đồng chí Trung tướng Trần Đơn - Thứ trưởng BQP; đồng chí Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo như sau: Đồng ý đề xuất của Cục Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 4191/KHĐT - PT ngày 21/09/2016 và ý kiến đồng chí Trung tướng Trần Đơn - Thứ trưởng BQP. Bộ trưởng bộ quốc phòng Đại tướng Ngô Xuân Lịch đồng ý cho phép tiếp tục sử dụng Ngân sách quốc phòng thường xuyên nâng cấp Cơ quan Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tại công văn số 10304/VP – TH ngày 19 tháng 10 ăm 2016 nội dung điều chỉnh bổ sung xây dựng các hạng mục đường nội bộ quanh hồ sau nhà chỉ huy, sân, đường nội bộ trung tâm HLTL, sân vận động; vườn hoa, cây xanh hai bên nhà chỉ huy; khán đài công trình: Nâng cấp cơ quan Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế (gđ 2) và Bộ Tư lệnh Quân khu 4 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 3 công trình Nâng cấp cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế (gđ 2) tại Quyết định số 2034/QĐ-BTL ngày 21/10/2016. Quyết định số 2098/QĐ-BTL ngày 31/10/2016 của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công tổng dự toán lần 1 công trình Nâng cấp cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế (gđ 2);

      Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Thương mại 195 luôn ý thức được sứ mệnh cao cả mà Đảng, Nhà nước đã tin tưởng giao phó. Do đó, ngay khi được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 phê duyệt vào cuối tháng 10 năm 2016 Công ty đến nay hạng mục đã gấp rút hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng, đảm bảo đúng tiến độ thi công, chất lượng công trình, kỹ - mỹ thuật đạt yêu cầu theo thiết kế. Trong suốt quá trình thi công Ban Quản lý Dự án đã đề ra mục tiêu giữ vững an toàn môi trường, không để xảy ra tai nạn lao động trên công trường, giữ gìn tốt vệ sinh môi trường và an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình thi công. Công trình được khởi công ngày 23 tháng 08 năm 2015 sau gần 90 ngày tích cực triển khai thi công hạng mục đã hoàn thành và bàn giao, đưa vào khai thác sử dụng. Hạng mục có quy mô bao gồm, đường nội bộ quanh hồ sau nhà chỉ huy. Sân, đường nội bộ trung tâm HLTL, sân nội bộ có tổng diện tích là 747,5m2 và đường nội bộ tổng diện tích là 76,88m2; chiều rộng 2,5m, chiều dài 33,6m. Sân vận động có lớp đất mặt với diện tích 5.344,56m2. Vườn hoa, cây xanh với tổng diện tích: 4.369m2 được bố trí hai bên khuôn viên nhà chỉ huy, kích thước khán đài là 28,0x7,58m,.

      Chủ đầu tư đánh giá cao vai trò của nhà thầu đã nỗ lực cố gắng tập trung huy động nguồn nhân lực, vật lực để thi công công trình hoàn thành theo đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật công trình bảo đảm đúng quy trình, quy phạm thiết kế kỹ thuật, bảo đảm tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, công tác vệ sinh an toàn lao động; đồng thời biểu dương ý thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên, người lao động Công ty đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Dự án kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thi công để công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng đúng như hợp đồng được ký kết.

Ảnh 1: Sân, đường nội bộ trung tâm HLTL.

Ảnh 2: Cây xanh hai bên nhà chỉ huy.

Ảnh 3:  Đường nội bộ quanh hồ sau nhà chỉ huy.

 

Bài và Ảnh: Tô Thị Thanh Huế - Nhân viên phòng Kế Hoạch - Hành Chính Công ty 195

[ In trang ]    [ Đóng lại ]