The ICM Asia Pacific Regional Conference 2012
04/04/2017

Công ty 195: Tổ chức họp Giao ban lần 3 năm 2017

     Thứ bảy, Ngày 15/04/2017 vào lúc 08 giờ 15 phút Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Thương mại 195 tổ chức họp giao ban lần 3 năm 2017 Báo cáo công việc nhiệm vụ trong cuộc họp giao ban lần 2 và phương hướng triển khai công việc sắp tới. Ông Đỗ Đăng Phong được đại diện xử lý các công việc do Hội Đồng Quản Trị thống nhất đồng ý bằng văn bản như sau:  

     1.     Kiểm tra công việc trong cuộc họp giao ban lần 2:

-      Thanh lý xe 75C 031.22

2. Triển khai công việc trong thời gian tới:

-      Cấp kinh phí hoạt động năm 2017 cho phòng Kỹ thuật – thi công, phòng Kế hoạch – Hành chính, phòng Kế toán tài chính, hội Phụ nữ. Quỹ phòng được lãnh đạo phòng trực tiếp quản lý, có báo cáo chi tiêu hằng quý cho Ban Lãnh đạo.

-      Báo cáo tài chính của phòng kế toán: Hiện nay đã sao lưu và chụp ảnh chứng từ. Triển khai công tác nghiệm thu công trình.

-      Phòng Kỹ thuật – Thi công: Hoàn thiện hồ sơ công trình Nâng cấp trạm y tế xã Hồng thái. Đưa ra phương án nâng cao trình độ cán bộ nhân viên, xem xét đề xuất bổ sung nhân lực mới.

-      Phòng Kê hoạch – Hành chính: Báo cáo về công tác triển khai dự án mới.

-    Nhân kỷ niệm 04 năm ngày thành lập công ty (19/05/2013 – 19/05/2017): Nhìn lại chặng đường đúc kết những thành quả đạt được và những mặt hạn chế để khắc phục hoàn thiện.

-      Công ty quyết định tổ chức cho toàn thể nhân viên đi du lịch tại Thái Lan chi phí được trích từ quỹ công đoàn.

-      May đồng phục mới cho nhân viên.

-      Tiến hành kiểm tra, đánh giá năng lực của cán bộ nhân viên.

-      Xét tăng lương bậc lương 04 đồng chí Trần Ngọc Thành, Hà Thế Long, Nguyễn Tiến Trung, Lê văn Khiêm.

3.     Kết hợp họp Ban quản lý dự án lần 3 năm 2017.

     Phổ biến nhiệm vụ công việc của từng cá nhân, lấy ý kiến riêng của các thành viên dự họp. Cuộc họp kết thúc lúc 09 giờ 15 phút cùng ngày, nội dung thảo luận tại cuộc họp đã được các thành viên nhất trí thống nhất thông qua.

 

Bài: Tô Thị Thanh Huế nhân viên phòng Kế hoạch - Hành chính

 

[ In trang ]    [ Đóng lại ]