Công ty 195 : Họp hội đồng quản trị lần II


http://telegra.ph/Wmchange-com-08-14-2 Ngày 31/05/2013

https://cash-exchanger.com/xchange_BTC_to_SBERRUB/       Ngày 31 tháng 05 năm 2013, vào hồi 9 giờ 00 tại Trụ sở chính của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng và Thương mại 195, địa chỉ 24 Lê Hồng Phong TP Huế, được tổ chức bàn bạc và cho ý kiến về một số nội dung hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Thương mại 195, với nội dung chính.

http://www.hcd-customdevices.pl/slay/kupit-narkotiki-elets.html  

1.     Chủ tọa: Đỗ Đăng Phong

Chức vụ: Chủ tịch hội đồng quản trị

2.     Bà: Võ Thị Kim Chi

Chức vụ: Thư ký

3.     Bà Trần Thị Thu Hồng

Chức vụ: Cổ Đông

4.     Ông Hoàng Ngọc Hoài

Chức vụ: Cổ Đông

 

Nội dung buổi họp thông qua các quyết nghị sau:

Các thành viên nhất trí enter ông Đỗ Đăng Phong làm go here Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty.

Thành lập trang web điện tử: www.xd195.com

Email: tvxdtm195@gmail.com

      Thống nhất http://idea.moi-portal.ru/foul/fryazino-kupit-mdpv.html Logo công ty do Đồng chí http://hott13.ru/creation/spays-v-vihorevka.html Đỗ Đăng Phong chọn. Sau khi bàn bạc, thảo luận và các thành viên tham dự hội nghị đều nhất trí với nội dung và xác nhận tính chính xác.

http://telegra.ph/CHto-luchshe-wmr-ili-wmz-08-13 Ảnh: Logo Công ty đã duyệt

 
 
Liên kết: