Chính sách nhân sự Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Thương mại 195

1.     Chiến lược nhân sự:

-       Xây dựng nguồn nhân lực có thái độ đúng đắn và năng lực phù hợp để vận hành hệ thống quản trị luôn được nâng tầm theo thời gian.

-       Xây dựng đội ngũ nhân lực xuất sắc với tinh thần tận tâm cống hiến, có ý thức tự đào tạo, có khả năng tác nghiệp cùng các cộng sự để tạo ra giá trị cốt lõi đặc trưng của Công ty CP TVĐT Xây dựng 195

      2.    Chính sách phát triển nguồn nhân lực Công ty CP TVĐT Xây dựng 195:

-       Nhân lực là nguồn vốn quý giá và then chốt.   

-      Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng và Thương mại 195 thực hiện chính sách sử dụng nguồn nhân lực lâu dài bằng các chương trình huấn luyện đào tạo và phân công công việc hợp lý, nhằm tạo môi trường tốt nhất để nguồn nhân lực phát triển đồng hành cùng quá trình phát triển của công ty.

-       Nguồn nhân lực hòa nhập văn hóa công ty và đảm bảo tính toàn vẹn giá trí cốt lõi mà công ty đã hình thành trong quá trình phát triển.

      3.    Chính sách tuyển dụng:

-      Nguyên tắc tuyển dụng: Thông báo công khai - bảo đảm tính công bằng - cơ hội bình đẳng cho mọi ứng cử viên và thực hiện đúng theo quy trình tuyển dụng của công ty.

-       Tuyển dụng theo nhu cầu và tiêu chuẩn.

-       Phương pháp tuyển dụng: Thi tuyển và thông qua Hội đồng phỏng vấn trực tiếp.

-       Ưu tiên có kinh nghiệm, nguồn nhân lực tại địa phương.

-       Thông tin tuyển dụng được thể hiện qua website của Công ty CP TVĐT Xây dựng 195 và trên phương tiện thông tin đại chúng

      4.    Chính sách đào tạo:

-       Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là ưu tiên hàng đầu của công ty.

-       Là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong xây dựng và phát triển nhân lực.

-       Áp dụng chương trình đào tạo đa dạng: hội nhập, nghiệp vụ, nội bộ hoặc bên ngoài.

-       Chú trọng huấn luyện đào tạo qua công việc: Cấp trên đào tạo cấp dưới.

-       Luân chuyển nguồn nhân lực để đào tạo qua công việc thực tế.

      5.    Chính sách quản lý và phát triển nguồn nhân lực:

-       Quản lý lao động theo quy định của pháp luật và nội quy, chế độ, chính sách của công ty.

-       Xây dựng mối quan hệ lao động lành mạnh dựa trên cơ sở phát triển các đoàn thể phù hợp văn hóa công ty.

-       Quản lý nguồn nhân lực từ các đơn vị đầu mối, phân cấp chặt chẽ và có trách nhiệm.

-       Mô tả công việc, quy định trách nhiệm và quyền hạn đến từng chức danh.

-       Đề bạt, khen thưởng, đãi ngộ dựa trên đánh giá thái độ và năng lực của mỗi cá nhân

      6.    Chính sách lương, thưởng, chế độ đãi ngộ và phúc lợi:

-        Đảm bảo thu nhập của Nhân viên cạnh tranh và tương xứng với các đơn vị cùng ngành nghề, cùng khu vực trong từng thời điểm.

-        Lương thu nhập bao gồm lương cơ bản và các loại phụ cấp lương tương xứng với công sức, trách nhiệm và hiệu quả lao động.

-        Những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc sẽ được khen thưởng xứng đáng, kịp thời, công khai và công bằng.

-        Chế độ khen thưởng định kỳ giữa năm và cuối năm tùy theo kết quả hoạt động kinh doanh.

-        Chế độ khen thưởng đột xuất theo thành tích cá nhân, tập thể.

      7.    Chế độ đãi ngộ và phúc lợi:

-        Hỗ trợ thêm các trường hợp hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

-        Trang bị đồng phục và bảo hộ lao động.

-        Thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên.

-        Tổ chức tham quan nghỉ mát và các hoạt động văn thể mỹ ( kỷ niệm ngày thành lập, 8- 3….)

-        Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần (quà tặng cưới hỏi, trợ cấp khó khăn, ốm đau, hiếu hỷ, học bổng, ngày quốc tế thiếu nhi…).

-        Đối với từng vị trí, chức vụ sẽ có các khoản phụ cấp kèm theo: Phụ cấp điện thoại, xăng xe, phụ cấp chức vụ, kiêm nhiệm, độc hại…

      8.    Môi trường làm việc:

-        Luôn đoàn kết – vượt qua khó khăn – thách thức.

-        Điều kiện làm việc: Cung cấp đủ các thiết bị văn phòng, kỹ thuật cần thiết cho mỗi nhân viên.