Giới thiệu

Công ty CP Xây Dựng 195 được hình thành trong thời kỳ đất nước đang trên đà phát triển và đổi mới; xây dựng là một trong những nhiệm vụ cấp thiết của Chính phủ nói chung và Thành phố Huế nói riêng nhằm đóng góp cho đất nước những công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, hạ tầng cơ sở, đường dây và trạm điện, giao thông thuỷ lợi..vv 
    
Xem chi tiết

Lĩnh vực hoạt động

  • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ.
  • Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi và hạ tầng kỹ thuật.
  • Xây dựng công trình công ích.
  • Hoàn thiện công trình xây dựng : Trang trí nội ngoại thất.
  • Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi,và điều hòa không khí.
  • Lắp đặt hệ thống điện.
  • Tư vấn thiết kế công trình giao thông: cầu, đường bộ.
  • Tư vấn thiết kế công trình thủy lợi: đê, kè.
Xem chi tiết