Thông báo mời họp cổ đông 8h ngày 30 tháng 03 năm 2016


here Thời gian: 8h ngày 30 tháng 03 năm 2016

Жуков купить Метадон HQ Địa điểm: 24 Lê Hồng Phong – P. Phú Nhuận – TP Huế

Nội dung: Đại hội cổ đông thường niên

Thành phần: tất cả các cổ đông

 
 
Liên kết: