Công ty 195: Tổ chức họp Giao ban lần 3 năm 2016


Юхнов купить закладку Molly: MDMA HQ        Thứ năm, Ngày 14/04/2016 vào lúc 08 giờ 00 phút Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Thương mại 195 tổ chức họp giao ban lần 3 năm 2016 Báo cáo công việc nhiệm vụ trong cuộc họp giao ban lần 2 và phương hướng triển khai công việc sắp tới. Ông Đỗ Đăng Phong được đại diện xử lý các công việc do Hội Đồng Quản Trị thống nhất đồng ý bằng văn bản như sau:  

http://wisap.org/dignity/moskva-svao-kupit-zakladku-vhq-cocaine-98-bolivia.html -       Kiểm tra tiến độ công việc trong cuộc họp giao ban lần 3.

-      Báo cáo về việc thống kê tài sản từ năm 2013 – 2016 trước ngày 20/04/2016.

-      Nhận xét trong 03 tháng thử việc của nhân viên tại công ty.

-      Phân công nhiệm vụ đối tới từng phòng ban.

-      Nội quy, quy chế của công ty: sẽ tiến hành tăng lương cho các nhân viên theo từng năm.

-       Kết hợp Ban Quản lý dự án lần 2 năm 2016:  Triển khai nhắc nhở những nhân viên chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Báo cáo tiến độ chi tiết từng công trình.

-       Ý kiến riêng của Ban Quản lý dự án công ty báo cáo tình hình triển khai sắp tới của các dự án.

       Phổ biến nhiệm vụ công việc của từng cá nhân, lấy ý kiến riêng của các thành viên dự họp. Cuộc họp kết thúc lúc 09 giờ 30 phút cùng ngày, nội dung thảo luận tại cuộc họp đã được các thành viên nhất trí thống nhất thông qua.

 

http://1dim-n-erythr.att.sch.gr/accordance/moskva-voykovskiy-kupit-ecstasy-red-monkey-250mg.html Bài: Lê Thị Thu Phượng – Nhân viên phòng Kế toán Công ty 195

 
 
Liên kết: