Công ty 195: Tổ chức họp Giao ban lần 7 năm 2016


source link        Thứ năm, Ngày 20/10/2016 vào lúc 08 giờ 00 phút Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Thương mại 195 tổ chức họp giao ban lần 7 năm 2016 Báo cáo công việc nhiệm vụ trong cuộc họp giao ban lần 6 và phương hướng triển khai công việc sắp tới. Ông Đỗ Đăng Phong được đại diện xử lý các công việc do Hội Đồng Quản Trị thống nhất đồng ý bằng văn bản như sau:  

source -       Kiểm tra công việc trong cuộc họp giao ban lần 6: Đã tổ chức khám sức khỏe cho toàn thể nhân viên trong công ty, các thành viên cần tuân theo lời khuyên của bác sĩ để đảm bảo sức khỏe công tác. Ban kỹ thuật phải đảm bảo họp 1 tuần/1 lần.

source url -       Công tác văn phòng:

Ненецкий АО купить закладку VHQ Cocaine 98% Bolivia + Quyết định tiếp nhận Chị Nguyễn Thị Như Ngọc thử việc tại Công ty, thuộc Ban vật tư.

https://jilaprofic.ru/kupit-tramadol-v-chernyahovsk.html + Quyết đinh trụ sở chính công ty tại đường Lê Minh ngày 30/09 đã thông qua quyết định mua đất. Các thành viên công ty đề xuất ý kiến về thiết kế Trụ sở chính để Ban Lãnh đạo xem xét và lựa chọn phương án tối ưu.

+ Ngày 20/10 hội phụ nữ công ty tổ chức đi chơi, lấy ý kiến Ban Lãnh đao và toàn thể anh em trong công ty cấp kinh phí cho hội phụ nữ.

-       Phòng Kỹ thuật – Thi công: Chú ý an toàn lao động cho các anh em trực công trình trong mùa mưa bão.

-       Kết hợp họp Ban Quản lý dự án lần 7 năm 2016: Ban quản lý dự án công ty phải thường xuyên giám sát nhanh chóng xử lý kịp thời khắc phục những khó khăn trong thi công, đẩy nhanh tiến độ công trình chuẩn bị ứng phó khắc phục phương án thi công trong mùa mưa bão.

       Phổ biến nhiệm vụ công việc của từng cá nhân, lấy ý kiến riêng của các thành viên dự họp. Cuộc họp kết thúc lúc 09 giờ 15 phút cùng ngày, nội dung thảo luận tại cuộc họp đã được các thành viên nhất trí thống nhất thông qua.

https://xiramaserat.ru/pereslavl.html Bài: Lê Thị Thu Phượng – Nhân viên phòng Kế toán Công ty 195

 
 
Liên kết: