Công ty 195: Tổ chức họp Giao ban lần 3 năm 2018

     Thứ bảy, Ngày 05/06/2018 vào lúc 08 giờ 30 phút Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Thương mại 195 tổ chức họp giao ban lần 3 năm 2018 Báo cáo công việc nhiệm vụ trong cuộc họp giao ban lần 2 và phương hướng triển khai công việc sắp tới. Ông Đỗ Đăng Phong được đại diện xử lý các công việc do Hội Đồng Quản Trị thống nhất đồng ý bằng văn bản tóm tắt như sau:  

                1.     Kiểm tra công việc trong cuộc họp giao ban lần 2.

                2.     Triển khai công việc trong thời gian tới:

-      Đổi mới cách lưu trữ công văn một cách khoa học.

-      Kiểm tra máy móc thiết bị tại văn phòng công ty.

-     Tổ chức ngày thành lập thành công tốt đẹp đánh dấu sự phát triển bền vững trong 5 năm qua.

-      Lên phương án sửa chữa nâng cấp trụ sở công ty.

-    Chấm dứt hợp đồng thử việc, ký hợp đồng lao động với hai nhân sự đang trong quá trình thử việc: Ông Trần Ngọc Thiện và Ông Huỳnh Văn Hợi.

-      Bổ nhiệm Ông Trần Ngọc Thành làm phó giám đốc công ty kiêm Trưởng phòng Kế hoạch - Hành chính.

-      Bổ Nhiệm Ông Trần Đức Thạnh làm Phó phòng Kế hoạch - Hành chính kiêm Trưởng ban vật tư.

-      Đưa cán bộ nhân viên vào quy hoạch lãnh đạo phòng: 

    + Kỹ thuật thi công đề xuất 3 đồng chí: Ông Huỳnh Văn Hợi, Ông Lê Phước Công, Ông Lê Ngọc Hoàng.

    + Kế hoạch - Hành chính đề xuất 1 đồng chí: Ông Nguyễn Tiến Trung.

                 3.     Kết hợp họp Ban quản lý dự án lần 3 năm 2018.

-     Tiếp tục triển khai hiệu quả các Dự án chuyển tiếp và khởi công mới công trình quý I và II năm 2018.

-     Chẩn bị Hồ sơ đấu thầu các dự án tiếp tục trong quý III, IV.

-     Triển khai dự án bí mật quốc phòng: Cột mốc, ATK, kho đạn ...trên địa bàn các tỉnh miền trung. Đảm bảo an toàn bí mật.

     Phổ biến nhiệm vụ công việc của từng cá nhân, lấy ý kiến riêng của các thành viên dự họp. Cuộc họp kết thúc lúc 09 giờ 15 phút cùng ngày, nội dung thảo luận tại cuộc họp đã được các thành viên nhất trí thống nhất thông qua.

 

Bài: Tô Thị Thanh Huế nhân viên phòng Kế hoạch - Hành chính