DỰ ÁN: CỘT MỐC 645 (dịch chuyển) THUỘC CỘT MỐC BIÊN GIỚI VIỆT NAM - LÀO.

Dự án:  Cột Mốc Đại 645 dịch chuyển thuộc Cột Mốc biên giới Việt Nam - Lào.

Chủ đầu tư: Ban chỉ đạo phân giới cắm mốc tỉnh Thừa Thiên Huế.

Địa điểm: Xã Hồng Vân, huyện A Lưới.

Tổng diện tích xây dựng:  350m²

Thời gian thực hiện hợp đồng: 15/01/2015 -15/04/2015

     

      Thực hiện theo Quyết định 1234/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của UBND tỉnh Thừa Thiên huế về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu công trình cột mốc biên giới Việt Nam – Lào, hạng mục cọc dấu 650/1 và cọc dấu 645/1. Hợp đồng số 10/2015/HĐ-XD ký kết ngày 15 tháng 01 năm 2015.

      Giới thiệu tổng quan mốc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Cột mốc 645(mốc đại) trên địa bàn xã Hồng Vân-Huyện A Lưới, được xây dựng năm 2009 cho đến nay. Làm nhiệm vụ phân chia ranh giới giữa 2 quốc gia Việt Nam và quốc gia Lào. Hiện trạng Cột mốc 645(mốc đại) đang bị sai lệch về vị trí so với đường biên giới; ngoài ra, hiện tại cột mốc cũng đã xuống cấp nhiều. Từ nhiệm vụ quan trọng và thực trạng của công trình Cột mốc 645(mốc đại). Nên việc di chuyển vị trí và xây dựng mới Cột mốc 645(mốc đại) là thật sự cần thiết cho công cuộc bảo vệ lãnh tổ Quốc gia.

      Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo phân giới cắm mốc tỉnh Thừa Thiên Huế về chủ trương, định hướng quy hoạch Dự án Cột mốc Biên giới Việt Nam - Lào. Công ty CP Xây Dựng 195 – TT Huế đã đẩy nhanh công tác thực hiện dự án, huy động tối đa nguồn lực, tổ chức lực lượng, phương tiện, trang thiết bị phục vụ thi công dự án một cách khoa học, hiệu quả, tránh để thất thoát lãng phí, đảm bảo an toàn, đúng tiến độ công trình. Phối hợp với Ban chỉ đạo cắm mốc Quốc gia, Bộ ngoại giao Lào công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng sau 30 ngày thi công đáp ứng sự cấp bách cần thiết. Công trình đáp ứng với nhu cầu nhiệm vụ phân định ranh giới quốc gia và góp bảo vệ tài sản của nhà nước an toàn.

     Một số ảnh Cột Mốc Đại 645:

Ảnh 1: Cột Mốc 645 hướng về phía nước Lào

Ảnh: 2 Cột Mốc Đại 645 hướng về phía Việt Nam

Ảnh 3: Tổng thể Cột Mốc Đại 645

 

Bài và Ảnh: Tô Thị Thanh Huế - Nhân viên phòng Kế Hoạch - Hành Chính Công ty 195